Bilimin İlk 9 Temel Özelliği

Bilimin dokuz temel özelliği şunlardır: 1. Etik Tarafsızlık 2. Güvenilirlik 3. Doğruluk 4. Tahmin edilebilirlik 5. Doğrulanabilirlik 6. Soyutluk 7. Objektiflik 8.Kesinlik 9. Sistematik Keşif.

 

Bilimin 9 Temel Özellikleri

Bilimin İlk 9 Temel Özelliği
Bilimin İlk 9 Temel Özelliği

Bilimin En Temel Özelliği: Etik Tarafsızlık

Bilim etik olarak tarafsızdır. Sadece bilgi arar. Bu bilginin nasıl kullanılacağı toplumsal değerler tarafından belirlenir. Bilgi farklı kullanımlara konulabilir. Atom enerjisi hakkında bilgi, hastalıkları tedavi etmek veya atom savaşı yapmak için kullanılabilir. Etik tarafsızlık, bilim insanının değerleri olmadığı anlamına gelmez. Burada sadece, değerlerinin araştırmasının tasarımını ve yürütülmesini çarpıtmasına izin vermemesi gerektiği anlamına gelir. Dolayısıyla, bilimsel bilgi değerden bağımsız veya değerden bağımsızdır.

 

Güvenilirlik

Bilimsel bilgi, öngörülen koşullar altında bir kez değil, tekrar tekrar gerçekleşmelidir. Her yerde ve her zaman belirtilen koşullar altında tekrarlanabilir. Sıradan anılara dayanan sonuçlar çok güvenilir değildir.

 

Doğruluk

Bilimsel bilgi kesindir. Bir doktor, sıradan bir adam gibi, hastanın ateşi hafif veya çok yüksek demeyecek, ancak termometre yardımıyla ölçüm yaptıktan sonra hastanın 101,2 F ateşi olduğunu söyleyecektir. Doğruluk, basitçe, bir ifadenin doğruluğu veya doğruluğu anlamına gelir veya şeyleri, asılsız sonuçlara atlamadan oldukları gibi kesin kelimelerle tanımlar.

 

Tahmin edilebilirlik

 

Bilim adamları, incelenen fenomeni sadece tanımlamazlar, aynı zamanda açıklamaya ve tahmin etmeye çalışırlar. Doğa bilimlerine kıyasla çok daha düşük bir öngörülebilirliğe sahip olmaları sosyal bilimlerin tipik özelliğidir. En belirgin nedenler, konunun karmaşıklığı ve kontroldeki yetersizlik vb…

 

Doğrulanabilirlik Bilimin Vazgeçilmez Özelliğidir

Bilim duyu verilerine, yani duyularımız aracılığıyla toplanan verilere (göz, kulak, burun, dil ve dokunma) dayanır. Bilimsel bilgi, doğrulanabilir kanıtlara (somut olgusal gözlemler) dayanır, böylece diğer gözlemciler aynı fenomeni gözlemleyebilir, tartabilir veya ölçebilir ve gözlemin doğruluğunu kontrol edebilir.

 

Tanrı var mı? Varna’nın sistemi etik midir, yoksa ruhun, cennetin veya cehennemin varlığına ilişkin sorular, bilimsel sorular değildir, çünkü bunlar olgusal olarak ele alınamazlar. Onların varlığına dair deliller duyularımızla elde edilemez. Bilimin her şeye cevabı yoktur. Yalnızca doğrulanabilir kanıtların bulunabileceği sorularla ilgilenir.

 

Soyutluk

Bilim bir soyutlama düzleminde ilerler. Genel bir bilimsel ilke oldukça soyuttur. Gerçekçi bir resim vermekle ilgilenmiyor.

 

Objektiflik

Bilimsel bilgi nesneldir. Basit nesnellik, gerçekleri istenildiği gibi değil, oldukları gibi görme ve kabul etme yeteneği anlamına gelir. Objektif olmak için, kişinin kendi önyargılarına, inançlarına, isteklerine, değerlerine ve tercihlerine karşı korunması gerekir. Nesnellik, kişinin her türlü öznel düşünce ve önyargıyı bir kenara bırakmasını gerektirir.

 

Kesinlik

Bilimsel bilgi kesindir. Bazı edebi yazılar gibi belirsiz değildir. Tennyson şöyle yazdı: “Her an bir adam ölür; Doğduğu her an”, iyi bir edebiyattır ama bilim değildir. İyi bir bilim olması için şöyle yazılmalıdır: “Hindistan’da 2001 nüfus sayımına göre ortalama her 10 saniyede bir bir adam ölüyor; Her 4 saniyede bir, ortalama olarak bir bebek doğuyor.” Kesinlik, kesin sayı veya ölçü verilmesini gerektirir. Bilimsel bir araştırmacı, “insanların çoğu aşk evliliklerine karşıdır” demek yerine, “İnsanların yüzde doksanı aşk evliliklerine karşıdır” diyor.

 

Sistematik Keşif Bilimin Doğası Gereğidir

Bilimsel bir araştırma, incelenen problemle ilgili gerçeklerin toplanması ve analizi için belirli bir sıralı prosedürü, organize bir araştırma planını veya tasarımını benimser. Genel olarak, bu plan birkaç bilimsel adımı içerir: hipotezin oluşturulması, gerçeklerin toplanması, gerçeklerin analizi (sınıflandırma, kodlama ve tablolama) ve bilimsel genelleme ve tahmin.

2 thoughts on “Bilimin İlk 9 Temel Özelliği

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir